Våra tjänster

  • Konkurshandel Suomi Oy sköter till skillnad från namnen om fristående fungerande/uppgörelse företag, privatpersoners och dödsbo användning/byte-egendoms försäljning
  • Vi påverkar runt omkring i Finland och Norden
  • Vår kommission överkoms från fall till fall
  • Av varje uppdrag gör vi ett försäljningsavtal
  • Från alla sålda produkter levererar vi ett redovisnings berättigat kvitto
  • Av kommissionen får ni ett redovisnings berättigat kvitto på moms